SONY | NEX-C3 | 2sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:27 22:17:28

 

 

SONY | NEX-C3 | 1sec | F/8.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:03:27 22:23:57

 

'LEGO > LEGO SCENE' 카테고리의 다른 글

[LEGO 설정샷] 정체성  (0) 2012.04.01
[LEGO 설정샷] 콸콸콸  (0) 2012.03.31
[LEGO 설정샷] 너를 듣다  (0) 2012.03.27
[LEGO 설정샷] FRIENDS 표지모델  (2) 2012.03.23
[LEGO 설정샷] 타워브릿지 질주  (4) 2012.03.21
[LEGO 설정샷] 5885 풀  (0) 2012.03.06
Posted by 공감센스9

댓글을 달아 주세요