SONY | NEX-C3 | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-400 | 2012:04:14 21:33:56

 

'LEGO > LEGO SCENE' 카테고리의 다른 글

[LEGO 설정샷] 공룡과 철인  (0) 2012.04.15
[LEGO 설정샷] 소두와 대두  (0) 2012.04.15
[LEGO 설정샷] 아이언맨 플레어  (0) 2012.04.15
[LEGO 설정샷] 고백과 승자  (0) 2012.04.15
[LEGO 설정샷] 간때문이야  (0) 2012.04.15
[LEGO 설정샷] 모자내놔  (0) 2012.04.15
Posted by 공감센스9

댓글을 달아 주세요